Algemene ledenvergadering

Beste leden van IJsbaan  “De Klaarbeek”

 

Op donderdag 26 november, aanvang 20.00 uur, is onze jaarlijkse ledenvergadering.

U bent hartelijk welkom tijdens deze vergadering, die gehouden wordt

in het “Verenigingsgebouw van Wios-Epe”, Lohuizerweg  18, 8162 EX Epe.

Agenda Algemene Ledenvergadering IJsbaan “De Klaarbeek”

  1. Ingekomen stukken.
  2. Notulen 2014.
  3. Jaarverslag 2014 / 2015.
  4. Financieel verslag.
  5. Bestuurssamenstelling 2014 / 2015.
  6. Vorderingen ijsbaan.
  7. Contributie leden.

 

IJsbaan “De Klaarbeek”

Secretariaat: Hezeweg 37

8166 AP Emst