Jaarverslag van IJsbaan “De Klaarbeek” 2016

Het was een zachte, zeer natte winter. De baan is nog lang niet klaar, maar het terrein is onbegaanbaar.

Als de machines weer op de baan kunnen, gaan de werkzaamheden door.

Langzaam vorderen de activiteiten en wordt duidelijk, dat er nog veel werk verzet moet worden voor de nieuwe sproeibaan en de nieuwe kantine.

Zolang we geen eigen clubgebouw hebben, vergaderen we bij de familie Boer, Papenstraat 13 te Epe/ Wissel. We vergaderen elke maand en wel op 15 februari, 14 maart, 11 april, 20 april Ledenvergadering (in het clubgebouw van Wios), 30 mei, 8 juni, 11 juni.

11 juli in het nieuwe clubgebouw, donderdagavond 14 juli worden de containers leeggehaald en krijgen alle spullen van de ijsbaan en de kantine een plaats in het nieuwe clubgebouw.

Op 18 juli: om 14.30 uur oplevering ijsbaan, 25 juli vergadering met het bestuur.

Marrinda Herms heeft een nieuw logo ontworpen.

Er wordt veel werk verricht, zo is er geschilderd, vloer gelegd en veel andere activiteiten voor de inrichting en opening van het gebouw.

25 augustus is de laatste besprekingen voor de opening.

Op 6 september wordt het clubgebouw door zes vrijwilligers schoon gemaakt. Zo wordt ook op een aantal zaterdagen het buitenterrein aangepakt.

Officiële opening op 10 september. Tijdens deze opening zijn er enkele heren, die een toespraak houden. Zoals onze voorzitter Gradus Vos, wethouder Nuijs, Richard Schakelaar van DSO en afgevaardigden van de gemeente en van de aannemers.

Het nieuwe logo wordt door Harry Hatzmann onthuld.

Leden van verdienste ontvangen een speld van het nieuwe logo. Deze leden zijn: Benny Jacobs, Rick Besijn, Tjebbe Ruskamp, Cees Elenbaas, Harry Hatzmann, Hilde Pannekoek en Marrie Peppelman.

De feestelijke activiteiten worden afgesloten door een barbecue.

Door de werkzaamheden voor het onderhoud praten bestuursleden elkaar op die momenten bij en is er een hele tijd geen officiële vergadering.

De werkzaamheden gaan om de twee weken door met enkele zeer actieve vrijwilligers.

We zijn trots op dit prachtige gebouw met de prachtige baan.

Op 15 december is de eindoplevering van de ijsbaan, onder supervisie van Explorius en Anthea en natuurlijk bestuursleden van de ijsbaan.

 

We zijn trots op dit prachtige gebouw met deze mooie baan.

Het vriest op 30 december en er wordt door een aantal vrijwilligers flink gewerkt, kan de baan opengaan?

Helaas de vorst zet niet door.

 

Misschien een volgende ijsperiode 2017? We zullen het hopen.