Uitnodiging ledenvergadering 19 april 2017

UITNODIGING voor de algemene ledenvergadering

Van IJsbaan “De Klaarbeek” Epe op 19 april 2017

aanvang 20.00 uur.

 

IJsbaan “De Klaarbeek”

Schaatsenrijder 10, 8162 TE Epe

Secretariaat:

M. Peppelman v. Piekeren

Hezeweg 37, 8166 AP Emst

In het clubgebouw van IJsbaan “De Klaarbeek”

Schaatsenrijder 10, 8162 TE Epe

 

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen vorige ledenvergadering van 20 april 2016.

3 Ingekomen stukken, uitgaande stukken.

4 Mededelingen.

5 Jaarverslag 2016 door de secretaris.

6 Financieel verslag door de penningmeester.

7   Kascontrolecommissie.

Benoeming kascontrolecommissie volgende boekjaar.

8 Rondvraag.

9   Sluiting.